พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่

December 19th, 2014

เซลล์แสงอาทิตย์มีประโยชน์มากในชนบทห่างไกล ซึ่งไฟฟ้าจากสายยังส่งเข้าไปไม่ถึง ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้ในการสูบน้ำ ใช้อัดไฟแบตเตอรี่ประจำหมู่บ้านเพื่อให้แสงสว่าง ฟังวิทยุ และดูโทรทัศน์ ใช้เป็นแหล่งกำเนิด ไฟฟ้าขนาดเล็กของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรือหน่วยอนามัยสำหรับใช้กับเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสนาม และยังไช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมาก เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงาน ไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ เชื้อเพลิงอื่นใด นอกจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้เปล่า ไม่มีของเสียที่จะทำให้เกิดมลพิษ ในขณะทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ขณะทำงาน จึงไม่มีปัญหาด้านความสึกหรอ หรือต้องการการบำรุงรักษาเหมือนอุปกรณ์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล นอกจากนั้นเซลล์แสงอาทิตย์ยังมีน้ำหนักเบา จึงให้อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าต่อน้ำหนักได้ดีที่สุด

เซลล์แสงอาทิตย์มีข้อเสียในเรื่อง ประสิทธิภาพ เพราะให้กำลังไฟฟ้าต่อ พื้นที่หนึ่งหน่วยไม่มากนัก จึงต้องใช้พื้นที่รับแสงอาทิตย์ ค่อนข้างมาก เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับราคาของ เซลล์แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง ทำให้ยังไม่เป็นที่นิยม ใช้งาน อย่างกว้างขวางนักเซลล์แสงอาทิตย์ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้งาน กับโครงการอวกาศมาโดยตลอด ดาวเทียมทุกดวงที่ส่งขึ้น ใช้งานด้านสื่อสาร ตลอดจนยานอวกาศที่ใช้สำรวจจักรวาล ล้วนแล้วแต่ต้องมีเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าทั้งสิ้น เพราะไม่มีอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าใด ๆ ที่จะเหมาะสมเทียบเท่าเซลล์แสงอาทิตย์

การผลิตกำลังไฟฟ้าที่ผ่านมา ต้องใช้พลังงานน้ำโดยการสร้างเขื่อนต้องใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นโรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ต้องใช้พลังงานจากถ่านหิน เช่น โรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วยถ่านลิกไนต์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น อีกทั้งราคาของน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ขยับตัวสูงขึ้น และปริมาณเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็มีน้อยลงตามลำดับ และอาจจะหมดไปในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อเป็นพลังงานนอกรูปแบบสำหรับทดแทนต่อไป การใช้งานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนพื้นโลกจึงได้รับความสนใจมากขึ้น ตั้งแต่เกิดวิกฤตพลังงาน เมื่อประเทศกลุ่มโอเปคขึ้นราคาน้ำมันดิบ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ และดำเนินการทดลองมีอยู่หลายแห่งบนพื้นโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

Categories: แวดวงธุรกิจ | Comments Off

ธุรกิจให้ความสนใจกับพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตกันมากขึ้น

November 15th, 2014

เป็นที่รู้กันว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปริมาณน้ำมันสำรองของโลกเริ่มลดลง ส่งผลให้สูญเสียวัตถุดิบในการผลิตกำลังไฟฟ้า ไม่ใช่แค่นั้น แต่ยังส่งผลต่อความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติ และที่เห็นได้ชัดไปกว่านั้นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาน้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ ที่ต่างก็ปรับตัวสูงขึ้นมาก ดังนั้นมันจึงเป็นวิกฤตระดับโลก ที่ต้องมองหาพลังงานทดแทน โดยพลังงานทกแทนชนิดนี้จำเป็นต้องเป็นพลังงานสะอาด และสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีวันหมด รวมถึงยังต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต่างๆ ต่อโลก จากปัจจัยสำคัญต่างๆนี้ทำให้พบกับพลังงานทดแทนที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์  ปัจจุบันเทคโนโลยีผลิตพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาจนกระทั่งทำให้ต้นทุนลดต่ำลงมาก จนเริ่มที่จะแข่งขันกับแหล่งพลังงานอื่นๆ ได้อย่างสบาย ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีพื้นที่เปิดกว้าง รองรับแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นได้ในเวลานานและปริมาณมาก หันมาทำธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์กันเยอะ แต่ไม่ใช่ว่าทุกที่ที่จะผลิตหรือสามารถสร้างพลังงานทดแทนชนิดนี้ได้อย่างเต็มกำลัง จำเป็นจะต้องมีปัจจัยต่างๆ และอยู่ในการควบคุมดูแล พัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วย

การผลิตไฟฟ้าในประเทศที่ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 72 กับปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจทำให้คำถามว่า ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องสนใจพลังงานหมุนเวียนหรือยัง มาถึงเร็วขึ้น

ปัจจุบันมีธุรกิจหลายแห่งที่แจ้งความจำนงขอทำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว จึงอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจพลังงานชนิดนี้โดยการให้ออกมาตรการที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ เช่น รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้มากขึ้น สนับสนุนเงินลงทุน ให้การสนับสนุนความรู้และเครือข่ายด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อความมั่นคงของพลังงานในประเทศ
“เมื่อเราสามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ย่อมหมายถึงความมั่นคงของเราเอง เราวางตำแหน่งของบริษัทไว้ที่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศ และมีแผนขยายผลไปยังประเทศในแถบอาเซียน ในฐานะผู้ออกแบบก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีและงบประมาณอย่างเหมาะสมด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจำกัดที่ต้องใช้ที่ดินมากเพื่อรับแสงอาทิตย์ให้มากที่สุด ดังนั้น ยังมีความกังวลจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ห่วงเรื่องการใช้และจัดการที่ดินอย่างเหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นนั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องคำนึงถึงด้วย เพื่อให้การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นมิตรอย่างแท้จริง

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: , | Comments Off

การลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

October 16th, 2014

“เครื่องผลิตน้ำร้อนระบบโซล่าร์ ปัจจัยหนึ่งของการลดต้นทุนพลังงาน” ปัจจุบันพลังงานทดแทนนั้นเริ่มเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นปัจจัยสำคัญต่อผู้ประกอบการต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงบ้านเรือนทั่วไป เนื่องจากต้นทุนด้านพลังงานเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น ผู้ประกอบการในยุกปัจจุบันจึงได้เลือกใช้พลังงานทดแทนเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานอันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกสาขา

สำหรับประเทศไทยพลังงานทดแทนที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพ เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้เปล่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบโซลาร์เซลล์นอกจากติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังถูกนำติดตั้งเพื่อผลิตน้ำร้อนซึ่งเรามักจะคุยกับชื่อ เครื่องทำน้ำร้อนระบบโซล่าร์ หรือ Solar Heater หรือเรียกอีกอย่างว่า Solar Collector แล้วแต่จะเรียกกันตามความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันนั้นเริ่มจะเป็นที่นิยมใช้ในธุรกิจต่างๆ ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท โดยหลายบริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้กับระบบผลิตน้ำร้อนที่มีอยู่เดิม และใช้เพื่อเสริมระบบผลิตน้ำร้อนที่มีอยู่แบบเดิม เช่น การนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ Heat Pump ระบบ Boiler หรืออาจจะนำมาทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนที่ใช้เชื้อเพลิง LPG และน้ำเตา

ทั้งนี้การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐอย่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนกระแสเรื่องการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้พลังงานทดแทนเริ่มได้รับความสนใจทำให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้พัฒนาระบบให้สามารถผลิตน้ำร้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการที่มีความต้องการใช้ระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความต้องการมากขึ้นด้วย

ซึ่งในปัจจุบันนั้นผู้ผลิตและจำหน่ายได้พัฒนาระบบมาเป็นเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลอดสูญญากาศที่มีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำร้อนได้ถึง 85 – 90 องศา จากแต่ก่อนเป็นระบบแผ่นเรียบซี่งมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำร้อนเพียง 60 องศา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาให้มีหลายขนาดตามความเหมาะของการใช้งานในแต่ละสถานที่ เช่น ขนาด 70 ลิตร เหมาะกับบ้านพักขนาดเล็ก หรือ 3,000 – 5,000 ลิตร ก็เหมาะกับโรงแรม รีสอร์ท หรือขนาด 10,000 ลิตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตามจากปัจจัยดังกกล่าวช่วยให้ภาพร่วมของการเติบโตของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Heater หรือ Solar Collector ในประเทศไทยมีการเติบโตก้าวกระโดดถึง 15% จากทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี

Categories: Uncategorized | Tags: , | Comments Off

ธุรกิจเทคโนโลยีแนวใหม่ในการใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

September 25th, 2014

ด้วยปัจจุบันที่ภาวะน้ำมันอันเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก มีราคาสูงขึ้นทุกวัน ในขณะที่การใช้งานนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด มีแต่ความต้องการปริมาณน้ำมันที่สูงขึ้น ทั้งการใช้งานเพื่อการค้า การอยู่อาศัย เป็นแหล่งพลังงานต่าง ๆ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมุ่งศึกษาและใช้พลังงานทดแทนแบบใหม่ เพื่อทดแทนการใช้น้ำมัน ที่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีโอกาสหมดไปจากโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พลังงานทางเลือกต่าง ๆ จึงถูกนำมาส่งเสริมให้มีการใช้กันมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั้น มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องการการบำรุงรักษามากนัก ใช้ได้ในทุกสถานที่ที่มีแสงจากดวงอาทิตย์เพียงพอ รวมทั้งกระบวนการที่ผลิตพลังงานนั้นมีความสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประการสำคัญก็คือ แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานที่มีความยั่งยืน ไม่มีที่สิ้นสุด แต่การที่จะได้มาซึ่งพลังงานและนำมาใช้ได้ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้านั้น จะต้องมีการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ในรูปของแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเสียก่อนด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า โซลาร์เซลล์

เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ และทันทีที่แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน ในสารกึ่งตัวนำจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอมและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรก็จะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าต่ำมาก ดังนั้นการนำมาใช้งานจะต้องนำเซลล์หลาย ๆ เซลล์ มาต่อกันแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นำมาต่อกันในจำนวนและขนาดที่เหมาะสมเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งการทำเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผงก็เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งาน ด้านหน้าของแผงเซลล์ ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต่ำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้นที่ดีมาก เพราะจะต้องอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: | Comments Off

การนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

August 28th, 2014

มีหลากหลายวิธีที่เป็นแนวทางในการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในหลายส่วนของอุตสาหกรรมและสามารถนำพลังงานเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบผลิต เช่น การอุ่นอากาศ, การอุ่นน้ำร้อน หรือการต้มน้ำต่างๆได้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งจะทำให้การใช้เครื่องจักรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน หากสามารถดำเนินการลดการสูญเสียพลังงานเหล่านี้ได้มากเท่าใด จะหมายความถึงการที่สามารถลดพลังงานที่ป้อนเข้าสู่เครื่องจักรได้มากขึ้นนั่นเอง และการนำพลังงานที่สูญเสียกลับมาใช้ใหม่นั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีการลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

การนำความร้อนมาใช้

คือ เป็นการใช้ประโยชน์จากความร้อนสูญเสียจากกระบวนการหนึ่งกับกระบวนการนั้นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ในการออกแบบระบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการวิเคราะห์การใช้ความร้อนของโรงงาน โดยพิจารณากระบวนการทำให้ร้อนขึ้น และกระบวนการที่ทำให้เย็นลงร่วมกัน ซึ่งทำให้เห็นถึงปริมาณความร้อนที่สามารถหาได้ และปริมาณความร้อนที่ต้องการ การใช้กราฟเพื่อพล๊อตเส้นของกระบวนการทำให้ร้อนและเย็นร่วมกัน จะแสดงถึงปริมาณความร้อนที่มีอยู่และปริมาณความร้อนที่ต้องการใช้ โดยช่วงที่เหลื่อมกันของเส้น จะแสดงช่วงของปริมาณความร้อนที่สามารถจ่ายเทจากกระบวนการที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ไปยังกระบวนการที่ต้องการความร้อนได้

ความร้อนทิ้งกลายเป็นพลังงานความร้อน

ซึ่งเกิดจากกระบวนการสันดาปเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่งพลังงานส่วนนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อการประหยัดพลังงานได้ วิธีการนำความร้อนนี้กลับคืนมาใช้ได้อย่างไรนั้นขึ้นกับอุณหภูมิของก๊าซร้อนทิ้งและความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน โดยปริมาณก๊าซร้อนทิ้งจำนวนมากนั้นเกิดจากหม้อไอน้ำเตาเผาขยะ เตาอบและเตาเผาเหล็ก เป็นต้น หากนำความร้อนทิ้งบางตัวดังกล่าวมาใช้นั้น ข้อคำนึงก็คือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ เพราะพลังงานสูญเสียในก๊าซทิ้งไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด

โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานความร้อน มักจะมีความร้อนที่ใช้ไม่หมด แล้วปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นโรงงานควรสำรวจแหล่งของความร้อนที่ปล่อยทิ้ง แล้วหาแนวทางนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการใช้พลังงานความร้อนลดต่ำลง การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นจึงมีการเพิ่มสัดส่วนของการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งทุกประเทศและทุกหน่วยงานจึงตระหนักถึงและให้ความสำคัญในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Categories: แวดวงธุรกิจ | Tags: , , | Comments Off